elements
portfolio

Water Solutions

Grafický návrh pre produktovú stránku spoločnosti Water Solutions. Stránka rieši úpravu vody a poskytuje k tomu technológie, ktoré zvýšia kvalitu pitnej vody.

Ukážky si pozriete tak, že v monitore použijete koliesko myši, alebo potiahnete prstom.

Ďalší projekt môže byť práve o vás.

Domovská stránka

Je zameraná na primárne odprezentovanie spoločnosti a jej činnosti. Cez hlavnú stránku sa viete rýchlo dostať ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete. Problematika úpravy pitnej vody, bezplatná konzultácia, otázky a odpovede, produkty na predaj, referencie od zákazníkov, najnovšie články na blogu.

Kategória produktu

Katalógová časť stránky, kde sa nachádza zoznam výrobkov v danej kategórií, ale aj zoznam ostatných kategórií. Samozrejme nesmie chýbať zoznam najnovších blogových článkov, kde sa dozviete viac informácií nie len o produktoch, ale aj o vode samotnej.

Detail produktu

Klasický detail produktu, ako býva bežný na e-shopoch. Obsahuje obrázok / galériu obrázkov produktu, cenu produktu, popis produktu a služby, ktoré sú s predajom tohto produktu spojené a samozrejme CTA tlačidlo na odoslanie cenovej ponuky.