elements
portfolio

Pemi Corporation

Príprava a výroba grafických online a offline materiálov, pre oblasť výroby a spracovania netkaných textílií.

máte vo firme činnosť alebo produkt, ktorý chcete prezentovať zákazníkom?

Skladacia brožúra

Informačná brožúra pre záujemcov a partnerov spoločnosti PEMI corporation, prezentácia výroby, úpravy a spracovania výrobkov z netakných textílií.

Polep dodávky

Návrh polepu dodávky pre rozvoz objednávok tovaru, priamo k zákazníkom.

Výstavný stánok

Dizajn stánku na prezentáciu netkaných textílií, výstava agrokomplex 2019.

Reklamné bannery pre produkty

Grafický dizajn reklamných bannerov pre produkty v internetovom obchode s netkanými textíliami.

Logo pre produkty

Logo pre činnosť spoločnosti - výroba, úprava a predaj produktov a materiálov z netkaných textílií.

Malospotrebiteľské balíky

Návrh dizajnu rôznych typov malospotrebiteľských balíkov netkaných textílií pre využitie v poľnohospodárstve.