elements

Grafický dizajn, web a e-shop na mieru, online a offline kampane

Moje hlavné zameranie je dizajn a funkcie web stránky, e-shop, tvorba obsahovej časti, pútavý grafický dizajn pre vaše kampane, fotografie produktov a služieb, ich správne prezentovanie.

Moje služby pre vás:

 • Grafický návrh vašej identity
 • Kompletný dizajn manuál
 • Web a ecommerce projekty
 • Podpora už existujúcich projektov
 • Príprava tlačových výstupov
 • Konzultácia a odporúčania na ďalší postup

Ku každému projektu pristupujem individuálne, zaldím vaše predstavy o dokonalom výstupe s najnovšími trendami v grafike a programovaní.

Zaujíma vás ako to funguje?

Komplexná komunikácia vašej značky

Okrem vyššie spomínaných služieb pre vás zastreším copywriting, SEO, PPC, komunikáciu na rôznych sociálnych sieťach alebo iné služby na profesionálnej úrovni. Spoločne vymyslíme kampaň, ktorá vám prinesie vytúžené konverzie a funkčnú identitu vašej spoločnosti.

 • online aj offline riešenie pre vaše podnikanie
 • stránky s dôrazom na výsledky
 • dizajn a ux
 • online a social marketing
 • správa a inovácie e-shopov
 • tlačové propagácie

Priebeh spoločnej spolupráce

 
meeting

stretnutie a konzultácia

Ako prvé vám navrhnem osobné stretnutie. Preberieme si spolu všetky vaše požiadavky a predstavy. Povieme si pár základných návrhov a ideí, aby bola predstava čo najjasnešia a najzrozumiteľnejšia. Preberieme spolu podmienky spolupráce.
Úvodná komunikácia je veľmi dôležitá.

meeting

prvý návrh a priblíženie predstáv

Aby sme sa pohli správnym smerom, je veľmi dôležité podať odozvu ku všetkým návrhom. Mali by sme si uvedomovať potreby oslovenej cieľovej skupiny. Samotnej príprave a spracovaniu propagácie budeme venovať čo najväčšiu pozornosť a nenecháme nič na náhodu či „na neskôr“.

meeting

spracovanie a korekcia

Ak spolu tvoríme tlačovú propagáciu alebo web, vždy musíme dbať na kvalitu výsledku. Nová web stránka nie je len o pekných obrázkoch, dôležitá je aj forma a dostupnosť podávaných informácií. Návštevník stránky nesmie cestou za požadovanými informáciami narážať na akékoľvek nepríjemné prekážky.

meeting

konečne produkt

Výsledkom našej spolupráce je úspešná propagácia, ktorá vám pomôže odlíšiť sa od konkurencie a poskytnúť návštevníkom vaše výhody a prednosti. Posledné dolaďovanie detailov pred odoslaním tlačových dát a kontrola aktuálnosti obsahu sú pre úspech celého vášho projektu to najdôležitejšie.

počet realizovaných projektov

 
120+

počet dlhodobých spoluprác

 
37+

počet rokov praxe

 
12+