elements

Grafický dizajn, tvorba webov, e-shopov, online aj offline prezentácia

Jednou z mojich hlavných činností je tvorba grafického dizajnu, na ktorý prirodzene nadväzuje tvorba webových stránok, e-shopov, ale aj rôznych iných foriem online a offline prezentácie vašej firmy, osoby alebo kampane.

Môžem pre vás zabezpečiť:

 • Grafický návrh vašej identity
 • Kompletný dizajn manuál
 • Tvorbu webovej stránky alebo e-shopu
 • Prípravu printových výstupov
 • Konzultáciu a odporúčania na ďalší postup

Ku každému projektu pristupujem individuálne a pokúsim sa zladiť vaše predstavy o dokonalom výstupe s najnovšími trendami v grafike a programovaní.

Chcete vedieť viac?

Komplexná komunikácia vašej značky

Okrem vyššie spomínaných služieb pre vás zastreším aj copywriting, SEO, PPC, komunikáciu na rôznych sociálnych sieťach alebo iné služby na profesionálnej úrovni, o ktoré budete mať záujem. Spoločne vymyslíme kampaň, ktorá vám prinesie vytúžené konverzie a funkčnú identitu vašej firmy.

 • online aj offline riešenie pre vaše podnikanie
 • stránky s dôrazom na výsledky
 • dizajn a ux
 • online a social marketing
 • správa a inovácie e-shopov
 • tlačové propagácie

Priebeh spoločnej spolupráce

 
meeting

stretnutie a konzultácia

Ako prvé vám navrhnem osobné stretnutie. Preberieme si spolu všetky vaše požiadavky a predstavy. Povieme si pár základných návrhov a ideí, aby bola predstava čo najjasnešia a najzrozumiteľnejšia. Preberieme spolu podmienky spolupráce.
Úvodná komunikácia je veľmi dôležitá.

meeting

prvý návrh a priblíženie predstáv

Aby sme sa pohli správnym smerom, je veľmi dôležité podať odozvu ku všetkým návrhom. Mali by sme si uvedomovať potreby oslovenej cieľovej skupiny. Samotnej príprave a spracovaniu propagácie budeme venovať čo najväčšiu pozornosť a nenecháme nič na náhodu či „na neskôr“.

meeting

spracovanie a korekcia

Ak spolu tvoríme tlačovú propagáciu alebo web, vždy musíme dbať na kvalitu výsledku. Nová web stránka nie je len o pekných obrázkoch, dôležitá je aj forma a dostupnosť podávaných informácií. Návštevník stránky nesmie cestou za požadovanými informáciami narážať na akékoľvek nepríjemné prekážky.

meeting

konečne produkt

Výsledkom našej spolupráce je úspešná propagácia, ktorá vám pomôže odlíšiť sa od konkurencie a poskytnúť návštevníkom vaše výhody a prednosti. Posledné dolaďovanie detailov pred odoslaním tlačových dát a kontrola aktuálnosti obsahu sú pre úspech celého vášho projektu to najdôležitejšie.

počet realizovaných projektov

 
120+

počet dlhodobých spoluprác

 
37+

počet rokov praxe

 
12+